все сочинения

88 сочинений в каталоге Донемуса

популярные сочинения

Variaties op een Uilenspiegelthema / door 11 Nederlandse componisten

Жанр: Оркестр
Суб-жанр: Violin and orchestra
Состав: 3222 4330 timp perc (hp ad lib.) str 2vl-solo

Three contrasts : for wind instruments and percussion, 1963 / Oscar van Hemel

Жанр: Оркестр
Суб-жанр: Wind ensemble (9 or more players)
Состав: 3333 4331 timp 5perc

Sextet : = Wind sextet, voor blazers en piano, 1962 / Oscar van Hemel

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Wind Sextet (wind quintet and piano)
Состав: fl ob cl fg h pf

новые издания

Trio : voor viool, violoncello en piano / Oscar van Hemel

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Other combinations of strings and keyboard instrument
Состав: pf vl vc

 

композитор

Hemel, Oscar van

Гражданство: Netherlands
Дата рождения: 1892-08-03
Дата смерти: 1981-07-09
Веб-сайт: Officiële website ; Treasured Composer's Page

Oscar van Hemel was born on August 3, 1892 in Antwerpen (Belgium). He died on July 9, 1981 in Hilversum.
In 1907, Oscar started his studies at the Royal Flemish Conservatoire (nowadays Artesis Plantijn University College). Three days after his graduation (majoring in violin) on July 31, 1914, the First World War began (on his birthday).
As a soldier in the First World War, he was wounded at the battle of Halen. During the bombardment of Antwerp, he fled the city and arrived in Roosendaal, with the help of the “Rode Kruis” (“Red Cross”).
He stayed in Roosendaal in May 1915, where he earned his livelihood by teaching violin. In 1918, Van Hemel settled in Bergen op Zoom, where he worked as a teacher in piano, violin and theory courses at the town music school. In 1948, Oscar van Hemel got an appointment as a lecturer for theory courses at the Music Conservatory of the Roman Catholic College in Tilburg (present-day Fontys Conservatory Tilburg).
Oscar van Hemel also performed regularly with Adrianus de Groot and Michael Busch. In addition, he organized subscription concerts, which he reviewed for the newspaper “De Zoom”.
His compositions initially showed the influence of French impressionists, but later the influence of Willem Pijper is heard, with whom he studied composition from 1931 to 1933 in Rotterdam. He dedicated his first ‘Sonate‘ for violin and piano, composed near the end of his lessons with Pijper, to his teacher.
Van Hemel’s patriotism finds expression in a.o. his choral pieces ‘Ballade van Brabant‘ on texts by Anton van Duinkerken and ‘Hart van Nederland’ on a text by Bertus Aafjes.
In 1949, Oscar moved to Hilversum, where he occupied himself with composing in addition to teaching. During the following years, many of his compositions are commissioned by the Dutch government and the broadcasting organisations in Hilversum.
Awards: 1938: The Société Royale d’ Harmonie of Antwerp awards Oscar van Hemel third prize for the ‘Trio‘ for violin, viola and piano; 1939: He wins third prize at the Queen Elisabeth Competition in Brussels for his ‘Pianokwartet’; 1946: Van Hemel wins the Music Prize of the City of Amsterdam for his ‘Violin Concerto’ (1944) and an award from the Dutch government for ‘Ballade‘ (1942), for large orchestra; 1953: With the ‘4me Quatuor à cordes’, Oscar van Hemel wins second prize at the International Competition for String Quartet Compositions in Liège; 1958: His ‘Herdenkings hymne 1940-1945‘ (1955) wins the Music Prize of the City of Amsterdam and the sacred cantata ‘Maria Magdalena‘ is awarded the Visser Neerlandia Prize; 1962: Van Hemel is awarded the Professor van der Leeuw Prize for the ‘4me Quatuor à cordes’ and the Visser Neerlandia Prize for the ‘Quartettto di strumenti ad arco no. 6‘ (1961). Moreover, he is made a Knight in the Order of Orange Nassau; 1964: Oscar van Hemel is awarded the Culture Prize by the City of Hilversum; 1971: Van Hemel receives the Culture Prize of the Province of North Brabant.

1892

Oscar van Hemel wordt op 3 augustus geboren in Antwerpen.

1918

Van Hemel vestigt zich in Bergen op Zoom waar hij onder meer als docent piano, viool en theoretische vakken aan de Gemeentemuziekschool werkt.

1933

Aanvankelijk componeert Van Hemel onder invloed van de Franse impressionisten, maar nu wordt de invloed van Willem Pijper - bij wie hij sinds 1931 studeert - hoorbaar. De eerste 'Sonate' voor viool en piano, gecomponeerd aan het eind van zijn leertijd bij Pijper, draagt Van Hemel dan ook op aan zijn docent.

1938 - 1939

Voor het 'Trio' voor viool, altviool en piano, ontvangt Oscar van Hemel de derde prijs van de Société Royale d' Harmonie te Antwerpen. Een jaar later wint Van Hemel met zijn 'Pianokwartet' de derde prijs op het Koningin Elisabeth Concours in Brussel.

1946

Voor het 'Vioolconcert' (1944) krijgt Van Hemel de Muziekprijs van de Gemeente Amsterdam en voor 'Ballade' (1942) voor groot orkest een prijs van de Nederlandse Regering.

1948

Oscar van Hemel krijgt een aanstelling in Tilburg aan het Muziekconservatorium der Rooms-Katholieke Leergangen - het tegenwoordige Brabants Conservatorium - als docent voor de theorievakken.

1949

Van Hemel verhuist naar Hilversum, waar hij zich naast zijn werk als docent voornamelijk bezig houdt met componeren. Veel van zijn werken ontstaan in opdracht van de Nederlandse overheid dan wel van de aldaar gevestigde zendgemachtigden.

1952

Van Hemels vaderlandsliefde uit zich onder meer in zijn koorwerken 'Ballade van Brabant' op tekst van Anton van Duinkerken en 'Hart van Nederland' op tekst van bertus Aafjes.

1953 - 1958

Met '4me Quatuor à cordes' behaalt Van Hemel de tweede prijs op het Concours International de Composition pour Quatuor à Cordes in Luik. Zijn 'Herdenkingshymne 1940-1945' (1955) wint de Muziekprijs van de Gemeente Amsterdam en de geestelijke cantate 'Maria Magdalena' (1941) wordt in 1958 bekroond met de Visser Neerlandiaprijs.

1962

Dit jaar ontvangt Van Hemel twee onderscheidingen: de Professor van der Leeuw Prijs voor '4me Quatuor à cordes' en de Visser Neerlandiaprijs voor 'Quartetto di strumenti ad arco no. 6' (1961). Tevens wordt Oscar van Hemel Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1964

Van de Gemeente Hilversum ontvangt Oscar van Hemel de Cultuurprijs.

1971

Ook de Provincie Noord Brabant eert Van Hemel met een Cultuurprijs.

1981

Oscar van Hemel overlijdt op 9 juli te Hilversum.