все сочинения

8 сочинений в каталоге Донемуса

популярные сочинения

Intermezzo : orgel, 1967 / Wim Brandse

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Organ
Состав: org

Twee liederen : sopraan, piano, 1977 / (teksten Gabriël Smit), Wim Brandse

Жанр: Вокальная музыка
Суб-жанр: Voice and piano
Состав: sopr pf

Twee kerstliederen : (J.H. Leopold - anoniem), sopraan en piano, 1978 / Wim Brandse

Жанр: Вокальная музыка
Суб-жанр: Voice and piano
Состав: sopr pf

новые издания

Het lied der dwaze bijen : vrouwenkoor, piano, 1977 / Wim Brandse

Жанр: Вокальная музыка
Суб-жанр: Female choir and piano
Состав: VK4 pf

 

композитор

Brandse, Wim

Гражданство: Netherlands
Дата рождения: 1933-08-17
Дата смерти: 2011-01-26

1933 - 2011

Wim Brandse werd geboren op 17 augustus 1933. Hij overleed op 26 januari 2011 in Zwolle.

Opleiding
Wim Brandse studeerde aan het Muzieklyceum te Amsterdam en het Utrechts Conservatorium (theorie en compositie) waar hij in 1958 afstudeerde. Tevens studeerde hij compositie bij Wolfgang Meyer Thormin in Aken (Duitsland).

Activiteiten
Van 1958 tot 1988 was Wim Brandse verbonden als docent voor het hoofdvak theorie en algemene muziektheoretische vakken aan de Hogeschool voor de Kunsten faculteit Muziek te Zwolle en Utrecht. Zijn didactische werken voor solfège zijn zeer bekend. Van 1979 tot 1996 was hij muziekcriticus voor de Zwolse Courant. Hij is bekend als spreker over muzikale onderwerpen en als concertinleider en was als docent verbonden aan de Volksuniversiteit te Arnhem en aan de Windesheimacademie (Hovo) te Zwolle. Wim Brandse was programmaleider van de afdeling klassieke muziek van Radio Zwolle. In 1988 werd hij koninklijk onderscheiden.

Composities
Als componist heeft Wim Brandse een uitgebreid oeuvre op zijn naam staan. Het bevat orkestmuziek, koor- en orgelwerken, kamer-, beiaard- en toneelmuziek. Hij componeerde o.a. in opdracht van het Ministerie van CRM, de Johan Wagenaarstichting en het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Van zijn composities is veel in het binnen- en buitenland gepubliceerd. Zijn complete oeuvre bevindt zich in de muziekafdeling van de Centrale Bibliotheek te Zwolle.

Publicaties
Wim Brandse schreef twee boeken: Vijftig Componisten (Wolters Noordhof, Groningen) en De Wonderbaarlijke Bolero van Ravel (La Rivière en Voorhoeve, Kampen).

Compact discs
Van zijn muziek verschenen twee cd's: Wim Brandse 65 (koor- en orgelmuziek) en Wim Brandse 70 (kamermuziek).