все сочинения

35 сочинений в каталоге Донемуса

популярные сочинения

Album : for piccolo (solo and various instruments) / W. Boogman, V. Lann, N. McGowan, P-J. van Rossum, C. Rumondor, A. Segall, B. Spaan; Initiated and edited by Ilonka Kolthof

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Mixed ensemble (2-12 players)
Состав: picc / picc elec / picc pf / picc mar

Vijf Vasalis-liederen : for 21-voice mixed choir, 2004 / words: five poems by M. Vasalis (text in Dutch), Willem Boogman

Жанр: Вокальная музыка
Суб-жанр: Mixed choir
Состав: GK21

Distant Voices (Modulationes super Missam Maria Zart) : for nine musicians / Willem Boogman

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Mixed ensemble (2-12 players)
Состав: fl cl 2perc pf org vl vla vc

новые издания

The Road to Here : for brass quartet and organ / Willem Boogman

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Mixed ensemble (2-12 players)
Состав: 2tpt h trb org

 

композитор

Boogman, Willem

Гражданство: Netherlands
Дата рождения: 1955-01-01
Веб-сайт: Featured Composer's Page ; www.willemboogman.nl

1955

Geboren in 1955 en opgegroeid bij de Gelderse IJssel (Nederland).
Filosofie aan de Universiteit van Utrecht (1974-1975).
Compositiestudie begonnen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (Peter Schat, Louis Andriessen) en beëindigd bij Ton de Leeuw aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam in 1983.
Van 1980 tot 1984 deelgenomen aan het Werkplaatsproject (een samenwerkingsverband van instrumentalisten en componisten) van het Asko Ensemble: leerschool. De muziek leren kennen in haar meest grote reikwijdte, van binnen en van buiten.
Onder de indruk van het theoretische werk van Stockhausen en de muziek van Varèse. Wegen die gevonden worden in het elementaire van muziek, – en Mondriaan.
Van 1989 tot 1999 lid van het Rudolf Escher Comité.
Sinds 2003 artistiek leider van het Asko Kamerkoor.