все сочинения

112 сочинений в каталоге Донемуса

популярные сочинения

L' indifférent : pour quatuor à cordes / Hendrik Andriessen

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: String Quartet (2 violins, viola, cello)
Состав: 2vl vla vc

Ricercare : orchestra, (1949) / Hendrik Andriessen

Жанр: Оркестр
Суб-жанр: Orchestra
Состав: 2fl fl(pic) 2ob 2cl 2fg 4h 3trp 3trb tb timp perc hp str

Chantecler : ouverture voor orkest, (1972) / Hendrik Andriessen

Жанр: Оркестр
Суб-жанр: Orchestra
Состав: 2222 4330 timp perc str

новые издания

Sonate 'Da pacem, Domine' : for organ / Hendrik Andriessen

Жанр: Камерная музыка
Суб-жанр: Organ
Состав: org

 

композитор

Andriessen, Hendrik

Гражданство: Netherlands
Дата рождения: 1892-09-17
Дата смерти: 1981-04-17
Веб-сайт: Featured Page at Donemus

Hendrik Andriessen was raised in an artistic environment. Of his six children, Juriaan, Caecilia, and Louis also became composers. As an organist and composer, he gave attention to both sacred and secular music. Andriessen's musical language further embroiders on that of César Franck (another organist) and Albert Roussel with a variety of modern elements.”Bitonality (the simultaneous use of two different keys) plays a role in various of his later compositions, and themes built from the twelve tones in the octave reveal that Schoenberg's ideas were not totally lost on him”. (Frits van der Waa in de Volkskrant) Andriessen was not a musical pioneer, but neither did he ignore innovation. His secular music is often described as reserved, but his sacred music is mildly innovative. Andriessen himself said: “I have never done my best for anything, not even for making new church music – though some say that I did some such thing. Well, I'm not so sure of that. I did only what I felt like doing”.

1892

Hendrik Andriessen wordt op 17 september in Haarlem geboren als zoon van organist Nico Andriessen en schilderes Gesina Vester.

1913 - 1914

Na de dood van zijn vader wordt Andriessen diens opvolger als organist van de Sint-Josephkerk. Tevens schrijft hij zijn eerste composities. Hij start zijn opleiding aan het Amsterdamse conservatorium bij Jean-Baptiste de Pauw (orgel) en Bernard Zweers (compositie).

1917

In de lente ontmoet de nu 24-jarige Andriessen de componist Alphons Diepenbrock voor het eerst. Hoewel hun muzikale stijlen verschillen, beïnvloedt Diepenbrock de muziek van Andriessen sterk.

1927

Hendrik Andriessen wordt docent muziektheorie en compositie aan het Amsterdams Conservatorium.

1930 - 1940

Naast zijn conservatoriumbaan in Amsterdam doceert Andriessen orgel en compositie aan de Katholieke Muziekschool in Utrecht. Herman Strategier is hier één van zijn leerlingen. In 1934 wordt hij organist van de Utrechtse Kathedraal en in 1937 wordt Andriessen aangesteld als directeur van het Utrechts Conservatorium.

1941 - 1945

Tijdens de oorlog componeert Hendrik Andriessen weinig, mede omdat hij weigert lid te worden van de Kultuurkamer. Wel schrijft hij een gezaghebbend boek over César Franck. Zijn anti-Duitse houding leidt tot een half jaar gevangenschap, in Haaren en Sint-Michelsgestel in 1942. Ondanks een officieel verbod op uitvoering van zijn werken behoort Andriessen toch tot de vijf meest gespeelde Nederlandse componisten, samen met Johan Wagenaar, Henk Badings, Alphons Diepenbrock en Karel Mengelberg.

1949

Andriessen wordt benoemd tot directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

1950 - 1952

De Johan Wagenaarprijs wordt toegekend aan Hendrik Andriessen. Hij schrijft dit jaar voor het eerst een boek over muziek zelf. Het krijgt de simpele maar duidelijke titel 'Over Muziek'. In zijn vervolgboek 'Muziek en Muzikaliteit' (1952) stelt Andriessen onder andere dat muziek niet gerelateerd moet worden aan het biografisch verleden van de maker: "Het kunstwerk is een portret van zichzelf en van niets anders." Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen wordt Andriessen benoemd tot Buitengewoon Hoogleraar.

1960 - 1961

Hendrik Andriessen ontvangt de Prof. van der Leeuwprijs en een jaar later de Sweelinckprijs.

1981

Op 17 april overlijdt Hendrik Andriessen in Haarlem.

1992

Honderd jaar na zijn geboorte wordt in heel Nederland het Hendrik Andriessen Eeuwfeest gevierd. Tijdens dit Andriessen-jaar plaatst het Haarlemse Concertgebouw een borstbeeldje van Hendrik op 19-jarige leeftijd.